جهت ارتقاء آموزش بيماران گرامي و ارج نهادن به مقام گيرندگان خدمت، پمفلتهاي زير تهيه گرديده است :

 
پمفلت هاي سلامت همگاني  العربيه  English
ديابت تكسير  Tul
فشار خون  حجرالحالب Ureteral stone Patient education
سرطان آنژيوپلاستي   
استرس و كرونا آنژيوگرافي  
اقدامات ضروري هنگام ورود به منزل البروستات  
پيشگيري از ابتلا به بيماري كرونا - مزمن    
پيشگيري از ابتلا به كرونا همراهيان    
توصيه هاي تغذيه اي براي پيشگيري از كرونا    
چگونه از بيمار مبتلا به عفونت حاد تنفسي مراقبت كنيم    
خريد در زمان شيوع كرونا    
خودمراقبتي بيمار مبتلا به كويد 19    
راهنماي ترخيص براي افراد مبتلا به كرونا    
سالمندان در كرونا    
شايعات در مورد بيماري كرونا    
مديريت استرس در كودكان در دوران كرونا    

 

BESbswy