لطفا نکات زیر را در نظر بگیرید

انجام درمان یک شغل حرفه ای است که باعث می شود بیمار انتخاب پزشک و محل درمان را به منظور رسیدن به یک درمان مناسب انتخاب کند.
تصمیم خود را برای انتخاب ما به عنوان شرکت انتخاب کنید، از طریق فکس و یا ایمیل از طریق بخش پذیرش ما به ما اطلاع دهید، بنابراین ما می توانیم درخواست شما را در نظر بگیریم، برنامه زمانبندی پزشکی را مرتب کنیم و به شما در مورد اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز توصیه کنیم.

 میتونی با پرس و جو تماس بگیری

  1. برای ارسال enquiry، آدرس ایمیل ما و شماره تلفن & telephone برای بخش پذیرش شرکت یا دفاتر نمایندگی محلی ما را می توان در تماس با ما یافت.

  2. بعد از اینکه مطلع شدید و برنامه زمان بندی درمان شما مطابق با درخواست شما بود، بخش پذیرش یا نماینده محلی ما به شما در مورد مراحل و روش های پرداخت و مکان نتیجه گیری قرارداد اطلاع خواهند داد. بعدا، بدون شک، نمایندگان ما در کشور (با ما تماس خواهند گرفت)روند آماده سازی زیر را مطابق با دستورالعمل و استانداردهای بیمارستان انجام خواهند داد.
  3. بعد از عبور از مراحل اولیه و آماده شدن برای شروع درمان خود در مشهد (ایران)، شروع درمان با توجه به تعهدات ما آغاز خواهد شد.
  4. نماینده بیمارستان، به عنوان ناظر رفتار شما، از لحظه ای که به ایران وارد می شوید و روند درمان شما را در مرکز پزشکی دنبال خواهد کرد و به ارتباط دادن اطلاعات مورد نیاز بین شما و پزشک خود کمک خواهد کرد و سوابق رویداده ای درمانی را در طی دوره درمان که در نهایت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و به شکل یک پرونده پزشکی الکترونیکی نگهداری خواهد کرد، ادامه خواهد داد.

نکته:

اولین کاری که باید انجام دهید این است که پاسپورت خود را بگیرید و یا مطمئن شوید که پاسپورت تان برای حداقل ۶ ماه معتبر است.

 

BESbswy