معرفي آزمايشگاه تشخيص طبي بيمارستان موسي بن جعفر(ع)

 

تاريخچه :

 

آزمايشگاه بيمارستان موسي بن جعفر(ع) ، بيش از تاسيس بيمارستان با نام درمانگاه خيريه موسوي در حال انجام خدمت بوده است كه پس از تاسيس بيمارستان تجهيزات و پرسنل در مكان حاضر ارائه خدمات به زائرين و مجاورين را از سرگرفتند.

پرسنل :

مسئول فني و موسس آزمايشگاه سركارخانم دكتر صديقه گوينده داراي مدرك دكتراي علوم آزمايشي و استاد سابق دانشگاه علوم پزشكي مي باشند . مسئول فني آزمايشگاه آسيب شناسي (پاتولوژري) جناب آقاي دكتر معمار مي باشند .

مسئول آزمايشگاه كارشناس آزمايشگاه با بيش از 20سال سابقه فعاليت آزمايشگاهي در همين مركز را دارند .

كليه پرسنل آزمايشگاه مجرب و داراي مدرك كارشناسي علوم آزمايشگاهي هستند .

تجهيزات :

آزمايشگاه بيمارستان موسي بن جعفر(ع) از تجهيزات روز و دستگاههاي پركاربرد مورد استفاده در مراكز درماني ايران و جهان بهره مي برد .

بخشهاي مختلف آزمايشگاه :

-         بخش بيوشيمي خون و ادرار

-         بخش خون شناسي

-         بخش ميكروب شناسي

-         بخش هورمون شناسي

-         بخش ايمني شناسي

-         بخش بانك خون

-         بخش انگل شناسي

-         بخش آسيب شناسي

ساعات كار آزمايشگاه :

خدمات بصورت شبانه روزي ارائه مي شود .

آزمايشگاه در شيفت صبح و عصر روزهاي كاري و تعطيل آماده ارائه خدمات و نمونه گيري جهت كليه بيماران مي باشد .

در شيفت شب خدمات اورژانسي ارائه مي شود . 

 

 

 

 

 

 

       

 

BESbswy